Spolek a brigáda u Donáta

Spolek a brigáda u Donáta

Spolek sousedů se zapojil do projektu Sejdeme se u Donáta, který 17. května 2017 vyplynul ze schůzky starostů Úval, Přišimas, Škvorce a Hradešína a hlavního cíle – zprůchodnění neprostupných stezek v okolí sochy sv. Donáta v rámci jejich příprav a zahrnutí do budoucích pozemkových úprav.

Probíhající řízení

Pozemkový úřad do konce roku 2017 provede u Donáta úpravy stezek HPC 6 (Škvorec – Donát) a HPC 4 (Úvaly – Donát – Lípy u silnice Přišimasy-Škvorec) ze stříkaného makadamu, které vycházejí z platného stavebního povolení.

Hrozby a střety zájmů

Stav některých stezek byl vlivem nezájmu místních občanů velmi zanedbaný. Stezka Donát – Přišimasy, na které leží dvě budoucně obnovovaná vodní díla (nádrže), byla naprosto neprůchozí, zarostlá náletovou vegetací (šípky, trnky, bezinky). Stezka Donát – Lípy u silnice Přišimasy-Škvorec se v největším rozpuku vegetace (červenec) uzavírá šípky a kopřivami.

Spolek svolal brigády

Celkem se uskutečnilo v červenci a srpnu 2017 osm brigád pod vedením Technických služeb města Úvaly, jichž se pod vedením Petra Urbana z Úval aktivně zúčastnilo 24 sousedů ze Spolku sousedů i veřejnosti. Spolek se také zapojil jako hlavní informační garant této aktivity.

Obnova stezek

Díky brigádám byly zcela obnoveny stezky Donát – Přišimasy a částečně Lípy u silnice Přišimasy-Škvorec směrem na Hradešín. Ze druhé stezky bylo odvezeno 6 m3 komunálního odpadu. Odvoz zajistil ÚMě Škvorec na své náklady. Další 2 m3 odpadu bylo vysbíráno podél stezek HPC 4 a stezky Donát – Přišimasy. V místě obnovaných stezek proběhlo řízené a hlášené spalování vegetace.

Poděkování patří všem brigádníkům, zaměstnancům Technických služeb a členům spolku, kteří nelenili a zapojili se do zlepšení svého okolí. Má to smysl.

Jan Psota

Mnozí mě znají jako publicistu, grafika nebo kronikáře zabývajícího se regionální historií Českobrodska. Působím aktivně přes 12 let v neziskovém sektoru jako řešitel projektů, kulturních akcí. Škvorec je pro mě srdcovou sedmou na šachovnici historie. A proč tedy ne"hřešit" ehm neřešit právě v tomto malebném městečku, které má tak vysoký potenciál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *