Sejdeme se u Donáta

Sejdeme se u Donáta

17. května 2017 proběhla na MěÚ Úvaly pracovní schůzka 4 starostů z Úval, Přišimas, Škvorce a Hradešína, kam byl jako host přizván Spolek sousedů. Předmětem jednání bylo zahájení spolupráce na zprůchodnění historických spojovacích cest v okolí sochy svatého Donáta, které zarůstají nálety a keři.

Záměr obnovení stezek

Jednání starostů vedlo k následujícím závěrům: Pozemkový úřad (PÚ) do konce roku 2017 na náklady státu zrealizuje povrchové úpravy cest, na jejichž úpravu bylo vydáno stavební povolení:
1) hranice katastru Úval => Donát => Lípy u silnice Přišimasy–Škvorec – (červeně)
2) Donát => Škvorec – (modře)

Pracovní skupina

Na schůzce byla ustavena pracovní skupina s názvem „Sejdeme se u Donáta“, jejímž záměrem bude předpříprava dotčených cest pro realizaci rekonstrukce.

Začlenění navazujících stezek

Pracovní skupina projedná se zástupci Pozemkového úřadu začlenění do realizace také 570 m úseku cesty Donát => Přišimasy a navazující úvozovou cestu ve směru Lípy u silnice Přišimasy–Škvorec => boží muka u Hradešína (zeleně), které by se realizovaly v následujících letech, čímž dojde ke zprůchodnění historických stezek a propojení všech 4 obcí.

Obnova zeleně

Na cesty HPC 4 a HPC 6 je vypracován projekt Osazení stromů a keřů, který počítá s řízeným vysekáním a nahrazováním přestárlých nebo poškozených stromů (višeň, dub). Každý strom bude posouzen (stav, věk, poškození) a navržen k nahrazení. Starostové se shodli, že vysekání náletů provedou Technické služby města Úvaly a zainteresované obce se budou finančně podílet rovným dílem.

Zahájení prací

Práce proběhnou v červenci. Doplňující a navazující činností pracovní skupiny bude zrestaurování barokní sochy sv. Donáta z roku 1765 a božích muk u Hradešína z roku 1739, ležících na katastru městyse Škvorce. U obou památek nejsou známa vlastnictví, proto Spolek sousedů připraví pro Městys Škvorec podklady pro vyhlášku o řízení ve věci nalezené věci a zprostředkuje přípravu grantových žádostí. Věříme, že obyvatelé našich 4 obcí získají další hezké místo pro své výlety a hlavně bezpečné spojení pro pěší a cyklisty mezi našimi obcemi.

Jan Psota

Mnozí mě znají jako publicistu, grafika nebo kronikáře zabývajícího se regionální historií Českobrodska. Působím aktivně přes 12 let v neziskovém sektoru jako řešitel projektů, kulturních akcí. Škvorec je pro mě srdcovou sedmou na šachovnici historie. A proč tedy ne"hřešit" ehm neřešit právě v tomto malebném městečku, které má tak vysoký potenciál.

2 Responses

  1. He Lena napsal:

    Dobrý den sousedům, mluvila jsem včera s ing. Poděbradsnký ze SPÚ (Státní pozemkový úřad, dříve Pozemkový fond). Ujistil mě, že veškeré polní cesty na katastrálním území ŠKvorce budou nákladem této instituce (15 mil. Kč) obnoveny, včetně zeleně – též pouze na pozemcích patřících městysu. Protože zbytek pozemků obklopujících stezky je v soukromých rukách až je projitele(?) může být téměř nemožné zajistit na vlastní náklady obnovu zeleně na těchto pozemcích, přimlouvám se, aby iniciativy směřovaly k pomoci zeleni právě na těchto pozemcích. Mnozí z nás využívají ať již přímo (česáním třešní, ořechů, šípků) či nepřímo (procházíme krajinou oku a mysli lahodící), prosím o zvážení a vyjednávání se stávajícími majiteli či nájemci. Je škoda plýtvat cenými silami na obnovu míst, kam pak přijde se sofistikovanou mechanizací firma zjednaná SPÚ).

    • Jan Psota napsal:

      Dobrý den. Za spolek mohu odpovědět, že s panem Ing. Poděbradským ze SPÚ a starosty všech čtyř zúčastněných obcí (katastrů) na nichž bude probíhat stavební řízení Spolek sousedů spolupracuje. Na květnovém jednání starostů ze zájmového území bylo dohodnuto, že se obce pokusí do projektu SPÚ ke stezkám HPC 4 a HPC 6 začlenit i další navazující stezky, a to k Hradešínu a k Přišimasům. Brigády prováděly Technické služby města Úvaly v součinnosti s naším spolkem za účelem předpřípravy stezek k tomuto začlenění a byly rovněž dlouhodobě připravovány. Vlastnické poměry řešil SPÚ formou veřejných vyhlášek a rozcestníků před několika lety. Připomínkovací řízení k stavebním úpravám SPÚ probíhalo na jednání ZMě Škvorec taktéž před několika lety. Myslím že mohu říci otevřeně, že naše cenné síly vložené do brigád zbavily stezky dosud cca 8 m3 skládek, bylo vysekáno cca 800 m náletů v okolí Donáta což vzhledem k nezájmu veřejnosti dosud tato lokalita ještě neviděla. Položení stříkaného asfaltu v návrhu SPÚ ať už prvoplánově pro přístup zemědělské techniky chápeme jako potřebný a prospěšný krok k udržení stability donedávna stezek, které vlivem nezájmu ze strany uživatelů a obyvatel okolních obcí od 50. let 20. století zarůstají a slouží jako místo pro skládky komunálního odpadu, ač si občané všech čtyřech obcí platí popelnice. Není v silách jedné obce nebo dokonce spolku či skupiny přátel přírody tento “prosekaný a uklizený” stav stále udržovat. S díky za pochopení. Jan Psota, Spolek sousedů, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *