Slavnosti 100 let republiky jsou za dveřmi

Slavnosti 100 let republiky jsou za dveřmi

Spolek sousedů společně s partnery z řad obcí, spolků, organizací a škol dokončuje přípravy jedné z nejvýznamnějších slavností u příležitosti 100. narozenin naší samostatné republiky. Uskuteční se 27. října 2018, jak jsme vás informovali v posledním článku. Obrovskou inspirací se pro nás staly škvorecké návštěvy prezidenta T.G.M. v roce 1919 u kolegy prezidenta nejvyššího správního soudu Ferdinanda Pantůčka. Slavnosti se neuskuteční jen ve Škvorci, v okolních obcích okolo Škvorce chceme uspořádat drobné pietní akty.

Krůček po krůčku ke spolupráci

V březnu 2018 přišel Spolek sousedů s otevřenou propozicí, jak by slavnost mohla vypadat, kterou předložil jako návrh zastupitelstvu městyse Škvorec. Okolo Jana Psoty se utvořil organizační výbor tvořený členy Spolku i partnerů a do spolupráce se podařilo přizvat všechny okolní obce Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Zlatou a samozřejmě i domácí Škvorec s Třebohosticemi. Pozvolna se tvořil plán spolupráce i harmonogram slavnosti.

Vize společné knihy

Za největší přidanou hodnotu chystané slavnosti považujeme objev pozapomenutých obětí, které se po dohodě s obcemi budou doplňovat na památníky ve všech obcích. Ve Zlaté dokonce na náš podnět postavila obec zcela nový památník. Prvotní myšlenka vytvoření speciální přílohy časopisu o padlých spoluobčanech se změnila v plnohodnotný projekt samostatné knihy o dohledatelných bojovnících našich obcí. Připomeneme nejen legionáře, ale i přeživší a padlé Rakousko-uherské vojáky. Přínos společné knihy ocenil i Středočeský kraj, který převzal záštitu nad vydáním knihy.

Co vás čeká a nemine?

Slavnost se uskuteční v sobotu 27. října 2018. Nejprve nás čekají dopolední pietní akty v Dobročovicích (10.00), v Přišimasech (11.00), na Hradešíně (12.00) a v Třebohosticích (13.00), kde dojde po slavnostním vyzvánění na kostelní a kapličkové zvony ke svolání obyvatel k památníku. Starosta dané obce pronese zdravici, vyzve k položení věnce a odhalí se spisovatelem Janem Psotou doplněný památník. Pro návštěvníky jsme připravili speciální autobusovou dopravu do Škvorce, jízdní řád najdete na plakátu, ve schránkách a nebo na této stránce.

Park na Masarykově náměstí

Zde vás čeká od 11.00 hodin výstava automobilových veteránů, hasičské techniky od historických koněk Historického hasičstva Dobročovice a SDH Hradešín přes mladší vozy SDH Zlatá a Škvorec až po supermoderní techniku SDH Škvorec, výstava map PhDr. Tomáše Grima v sále hostince U Zálabských, dětská zábava v parku s MC Škvorečkem. V parku najdete také info stánek, občerstvení a sociální zařízení. Mimo to jsou pro návštěvníky připraveny Dny otevřených dveří ZŠ Škvorec a ZŠ Purkrabka. Pro účast na slavnosti ve Škvorci využijte prosím vyhrazené parkovací plochy u barokní sýpky v ulici Ke Špejcharu (směr od Hradešína a od Přišimas)

Hlavní slavnost ve Škvorci

Program pietních aktů bude navazovat ve Škvorci ve 14.00 hodin slavnostním zahájením. Po svolání zvonem, zapůjčeným od spřízněné obce Doubek, proběhnou zdravice, vázání stuh na společný věnec 5ti starosty našich obcí, který stane v čele průvodu s limuzínou a T.G.M., kostýmovanými vojáky a hasiči s prapory obcí a České republiky. Průvod vyrazí k sokolovně, kde dojde k položení věnce, vzdání poct a zdravicí zástupců obcí.

Křest knihy v sokolovně

Zbrusu nová publikace bude představena v dalším programu v sokolovně (15.00), jemuž budou předcházet drobné tématické přednášky prokládané dixielandovou kapelou Děsband Leo Dittmanna. Knihu pokřtí 5 patronů z řad starostů obcí, které vznikající knihu společně rovným dílem financovaly. Následovat bude krátké přivítání knihy, přípitek a autogramiáda autora. V sokolovně bude také probíhat poprvé výdej a prodej čerstvě pokřtěných knih veřejnosti. Na knize spolupracovaly i známé osobnosti, např. vojenský spisovatel plukovník Jan Vondráček, redaktor časopisu dTest Ing. Jan Maryška, škvorecký učitel Mgr. Oldřich Bráza nebo scénárista a spisovatel Zdeněk Mahler (in memoriam). V sokolovně bude možnost občerstvení.

Večer bude patřit taneční zábavě

Zakončení celé slavnosti se od 20.00 ponese v uvolněném duchu taneční a hudební zábavy pod taktovkou kapely Bumerang, která bude hosty bavit až do pozdních hodin. Samozřejmostí je rozvoz návštěvníků speciální autobusovou dopravou po okolních obcích v nočních hodinách dle jízdního řádu. Jízdní řád najdete ve schránkách, na plakátu nebo na této stránce.

Kdo s námi spolupracuje?

Spolek sousedů přizval ke spolupráci obce Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec (s Třebohosticemi) a Zlatá, které se podílejí na slavnosti finančně. Dále spolupracujeme s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí, Mateřským centrem Škvoreček, Základní školou Purkrabka, Základní školou Škvorec, Sbory dobrovolných hasičů ve Škvorci a Zlaté, Historickým hasičstvem v Dobročovicích, využíváme techniku získanou díky dotaci Nadace Via, prostory pro parkování hostí a spolupracovníků v areálu společnosti Alba, autobusovou dopravu zajišťuje společnost Dobrobus a záštitu přijal nad akcí Středočeský kraj.

Zde je oficiální plakát slavnosti. Věříme, že si takovou příležitost k setkání a projevení úcty našim válečným hrdinům nenecháte ujít.

Jan Psota

Mnozí mě znají jako publicistu, grafika nebo kronikáře zabývajícího se regionální historií Českobrodska. Působím aktivně přes 12 let v neziskovém sektoru jako řešitel projektů, kulturních akcí. Škvorec je pro mě srdcovou sedmou na šachovnici historie. A proč tedy ne"hřešit" ehm neřešit právě v tomto malebném městečku, které má tak vysoký potenciál.

1 Response

  1. 30.10.2018

    […] Milí přátelé, příznivci Spolku sousedů a čtenáři. Společná regionální slavnost 100 LET REPUBLIKY přinesla 27. října 2018 několik přidaných hodnot. K úspěšnému navázání spolupráce s obcemi Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec (s Třebohosticemi) a Zlatá nebo doplnění 26 pozapomenutých jmen na památníky obětem světové války, můžeme s hrdostí za další mezník označit vznik zbrusu nové knihy spisovatele a člena spolku Jana Psoty s názvem Pátrání po hrdinech, která byla 27. října slavnostně pokřtěna. Více podrobností o projektu společné regionální slavnosti a publikace najdete zde. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *