Kdo jsme

Když se řekne Spolek sousedů?

Na těchto stránkách o nás najdete několik základních informací. Poznáte kdo jsme a kam jdeme – jaké jsou naše cíle, sny, přání a představy. Jsme místní spolunadšenci, kteří chtějí tvořit, posouvat dobré záměry k realizaci a podílet se na kulturním a společenském životě v našem městečku. Jsme spolek sousedů ze Škvorce a Třebohostic.

Spolek sousedů ze Škvorce a Třebohostic

Jsme matky a otcové našich dětí, pro které chceme vybudovat lepší podmínky k životu. Jsme zaměstnanci, kteří se ve svém volném čase scházejí, aby řešili palčivé problémy a nedostatky našeho městečka. Jsme sousedé malebného městečka s dochovanou architekturou a bohatou historií a není nám lhostejné, jak vypadá naše bydliště, prostranství a okolí.

Zajímáme se, učíme se, inspirujeme se a v neposlední řadě chceme komunikovat s ostatními. Chceme se bavit a bavit i ostatní. Společnými nápady a záměry se pokoušíme zlepšit co zlepšit jde ;-).

Spolek sousedů

Cíle našeho spolku pěti větami:

  1. Hlavním cílem spolku je ochrana přírody a krajiny na katastrálním území Škvorce a Třebohostic
  2. Podporujeme všestranné spolkové činnosti jako je organizování brigád, společenských, kulturních a sportovních akcí pro děti, mládež i dospělé
  3. Podporujeme promyšlené zásahy do stavebního rozvoje obce s důrazem na ochranu přírody a krajiny a rozkvět veřejného prostoru
  4. Pomáháme obci při cíleném využívání dotačních zdrojů pro výstavbu a provoz obce
  5. Hlavní činnost spolku může podporovat publikační nebo nakladatelská činnost

Kdo nás reprezentuje navenek:

  • Ing. Martina Rösslerová, předseda spolku
  • Lukáš Menoušek, místopředseda spolku
  • Ing. Helena Maršálová, člen rady spolku

Právní forma:

Spolek

Sídlo našeho spolku:

Sadová 349, 250 83 Škvorec

Bankovní spojení spolku:

Transparentní účet číslo 2501239094/2010 vedený u FIO banky (zde)

IČO:

05888026

Kontaktní údaje:

Spolek sousedů

Najdete nás na Facebooku:

facebook spolek sousedů škvorec

Registrace spolku:

31. března 2017 – spisová značka: L 67996 vedená u Městského soudu v Praze (zde)


Více informací o aktivitách, projektech a činnosti našeho spolku najdete (zde)

Chcete se k nám přidat? Je to jednoduché, kontaktujte předsedkyni, nebo kteréhokoliv člena rady.