Jak oslavíme 100. výročí ČSR? Společně!

Nezadržitelně se blíží jedno z nejvýznamnějších výročí novodobé historie – 100. let od vzniku naší republiky. Velká města a některé malé obce regionu si zjednají kulturu na klíč a vypořádají se s tak významným dnem po svém. Objedná se legiovlak s výstavou, přijede kostýmovaný Masaryk na koni, odbudou se přednášky, muzejní výstavy, odzpívají se koncerty, shrne se historie v tisku, položí se věnce u anonymního památníku a jde se dál. Kde jsou ty časy, kdy velká města zastřešovala menší vesničky? Škvorecký Spolek sousedů se pokusí toto významné jubileum oslavit podstatně jinak.

Škvorec a návštěvy T. G. M.

Škvorec bývala ve 20. letech 20. století častým cílem návštěv našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který sem v období svého pobytu na kolodějském zámku od roku 1919 jezdíval na koni se svým pobočníkem za přítelem Ferdinandem Pantůčkem, prezidentem Nejvyššího správního soudu a členem protimonarchistické frakce „Maffie“. Co bývalo předmětem jejich setkání a rozhovorů. Byly to konzultace o zesílení demokratických sloupů mladé vznikající republiky, polemika nad politickým vývojem či čajové dýchánky bez pracovního cíle? To se již stěží kdy dozvíme. Návštěvy T. G. M. ve Škvorci byly pro Spolek sousedů počátečním impulsem k tomu, aby zahájil přípravy oslavy výročí republiky ve Škvorci.

Zahájení spolupráce s obcemi

Spolek došel v únoru 2018 názoru, že by se nadcházející výročí mělo řádně oslavit, a tak zpracoval návrh loga slavností a otevřenou propozici, v níž se počítalo s navázáním spolupráce i s několika okolními obcemi. Nápad byl kvitován, spolek se stal pořadatelem. Ze zástupců okolních obcí, spolků a školských institucí se utvořila pracovní skupina, která pod vedením Spolku pozvolna připravuje regionální slavnost.

Termín celodenní oslavy byl stanoven na sobotu 27. října 2018. Zatímco dopoledne bude patřit pietním aktům u památníků menších obcí (10.00 Dobročovice, 11.00 Přišimasy, 12.00 Hradešín a 13.00 Třebohostice), odpoledne bude kyvadlová autobusová doprava svážet hradešínské, přišimaské, dobročovické, třebohostické a zlatské do hlavního centra oslav ve Škvorci, kde by měl úderem 14. hodiny vypuknout odpolední blok slavnostního programu.

Celodenní slavnost ve Škvorci a okolí

Starostové okolních obcí se ve 14 hodin ujmou čestného aktu. Každý za svou obec připevní stuhu s komunálním symbolem své obce na společný věnec, který bude přepraven v čele průvodu dobovou limuzínou s T. G. M. za doprovodu kostýmovaného průvodu a návštěvníků jdoucích přes náměstí do Tyršovy ulice. Tam bude věnec za zvuků československé hymny položen u památníku padlých. Následovat bude pronesení zdravic starostů a čestných hostí. Součástí celodenní slavnosti budou Dny otevřených dveří na Základní škole Škvorec, Základní škole Purkrabka i na zámku Savoia castle ve Škvorci. Ve Škvorci, na Masarykově náměstí v parku u radnice, vyroste malé městečko, sjede se historická i novodobá hasičská technika regionu k prezentaci síly dobrovolných hasič a podél náměstí se sjedou dobové výstavní vozy Veteran cars clubu Klánovice.

Objevování pozapomenutých hrdinů

Spolek sousedů se mezitím pustil do rešerše, aby do oslav vytvořil speciální vydání časopisu, zhodnocující světovou válku a její odraz a odkaz v naší krajině. Během rešerše se snažil zjistit informace o padlých spoluobčanech – kde se narodili, v jakém domě žili, u jakého pluku sloužili, kde byli zajati nebo postřeleni, nebo kde zahynuli. Podařilo se objevit dalších 26 padlých hrdinů (!), jejichž jména na památnících chybí! Vzpomeneme však i na ty, kteří přežili, na rakouské vojáky, legionáře, důstojníky nebo zběhy, a to bez výjimky. Každý bude habilitován rovnocenně.

Podněcujeme činnost v obcích

Po objevení pozapomenutých padlých spoluobčanů Spolek sousedů zástupcům okolních obcí navrhl, aby obce nechaly tyto objevené padlé spoluobčany doplnit na památníky. Pokud se vše vydaří, mohlo by dojít při oslavách i na odhalování doplněných jmen. A to je již, milí čtenáři, obrovská přidaná hodnota a skutečný vlastenecký akt. Zástupci obce Zlatá budou na podnět Spolku sousedů dokonce pořizovat vlastní památník, který v obci dosud chyběl!

Vydáme společnou knihu

Postupem času se z časopisu o několika stranách zrodil projekt společné regionální publikace o 48 stranách pro Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec, Třebohostice a Zlatou. Kniha s názvem „PÁTRÁNÍ PO HRDINECH – Regionální publikace obcí ke 100. výročí republiky“ bude mapovat padlé i přeživší bojovníky, zrekonstruuje také předválečný, válečný a poválečný život – obraz každé obce před 100 lety.

Prolog pana Mahlera

Na knize nyní spolupracuje přes 25 osob pod vedením spisovatele Jana Psoty a počet není konečný! Věřte nebo ne, podařil se obrovský triumf, jehož si nesmírně a neskonale vážíme. Spoluautorem v prologu se (in memoriam) stane scénárista, spisovatel, muzikolog, čestný občan a obyvatel města Úvaly – PhDr. Zdeněk Mahler, dr. h. c. (17. března 2018), vynikající znalec morálního odkazu osobnosti T. G. M. Publikace bude představena a pokřtěna poprvé 27. října 2018 ve škvorecké sokolovně v odpoledních hodinách, kde ji bude možné také zakoupit. Nenechte si slavnost 100. narozenin naší mladé republiky ujít a podpořte svou obec pod barvami vaší vlajky. Nenechte si, vážení čtenáři, ujít ani křest knihy o našich obcích, protože bude vrcholným zakončením slavnostní části oslav, který vystřídá taneční večerem a kapelou Bumerang.

Vzdejme společně DÍKY našim spoluobčanům, lidem, kteří plnili svou občanskou povinnost, opouštěli své rodiny, aby bojovali ve válce za císaře a monarchii. Vzdejme poděkování i těm, kteří bojovali za naši svobodu v legiích a díky nimž máme republiku.

   

Jan Psota

Mnozí mě znají jako publicistu, grafika nebo kronikáře zabývajícího se regionální historií Českobrodska. Působím aktivně přes 12 let v neziskovém sektoru jako řešitel projektů, kulturních akcí. Škvorec je pro mě srdcovou sedmou na šachovnici historie. A proč tedy ne"hřešit" ehm neřešit právě v tomto malebném městečku, které má tak vysoký potenciál.

1 Response

  1. 10.10.2018

    […] samostatné republiky. Uskuteční se 27. října 2018, jak jsme vás informovali v posledním článku. Obrovskou inspirací se pro nás staly škvorecké návštěvy prezidenta T.G.M. v roce 1919 u […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *