Divadelní soubor Bezdíkov

PŘEDSTAVENÍ – Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách

Premiéra našeho představení se koná 28.3.2020.

Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že je to v dnešní době odvážné tvrzení? Ti, kteří se vzpírají myšlence, že biologické danosti ovlivňují naše chování, tak často činí s nejlepšími úmysly, neboť chtějí oponovat sexistickým názorům. Zaměňují však pojmy rovnost a stejnost. Mnohé vztahy končí špatně, protože muži nechápou, proč se ženy nemohou chovat více jako muži, a ženy očekávají, že jejich muži se budou chovat stejně jako ony.

Kvůli knižní předloze autoři procestovali celý svět a shromáždili nejnovější poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psychologie a sociologie. Výsledek jejich úsilí, vám možná překvapivým, avšak humorným způsobem vysvětlí důvod existence napětí rozepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokusí se najít způsob, jak se s nimi vypořádat.

Originální nápady předlohy divadelně upravil a převedl do jevištního tvaru český režisér Miroslav Hanuš. Nebudou chybět písně a také spousta humoru, který se často dotýká věcí, jež ve skutečnosti příliš veselé nejsou.

O DIVADLE

Ochotnické divadlo ve Škvorci vzniklo v roce 2019, kdy se parta místních divadelních nadšenců rozhodla pod vedením manželů Křejčí nacvičit první představení. Jeho premiéra proběhne v únoru.

HERCI

Petr Krejčí 

Přišel s myšlenkou založení      ochotnického divadla v městysi Škvorec.

 

Leo Dittmann

Již pár let brnká na banjo v kapele Děsband, a kdo je zná, tak ví, že mu převleky nejsou cizí.

 

Jana Ježková

Jana

 

Jakub Makal

Komik tělem i duší.

 

Eva Zálabská

Eva

 

Jan Udatný

Jan

 

Libuše Roztočilová

V naší skupině vyniká nejen ryzím humorem, ale i skvělým zpěvem.

 

Matyáš Brand

Matyáš

 

Olga Viktorinová

Olga

 

Stanislav Kopecký

Stanislav

 

Dana Musialová

Dana

 

Marcel Slováček

Marcel

 

Markéta Brandová

Markéta

 

Robert Kotál

Robert