100 let republiky – regionální kulturní slavnost

U příležitosti 100. výročí založení republiky jsme 27. října uspořádali regionální slavnost s hlavním kulturním programem ve Škvorci. Na přípravě slavnosti se podíleli také zástupci okolních obcí – Dobročovic, Přišimas, Hradešína a Zlaté. Hlavním cílem oslav bylo připomenutí událostí předcházejících vzniku samostatného
Československa. Oslavám předcházely dlouhé měsíce příprav, do kterých se zapojila většina členů spolku, ale i mnoho dalších dobrovolníků.

Kladení věnců a odhalování památníků

Už od rána probíhalo v jednotlivých obcích odhalování památníků s připsanými jmény padlých bojovníků, kteří na původních památnících chyběli. V obci Zlatá dokonce vznikl u příležitosti oslav 100. výročí republiky památník úplně nový. Vyhledání padlých bojovníků se věnoval především regionální spisovatel Jan Psota, který po jejich jménech pátral v místních i zahraničních archivech.

Zahájení oslav ve Škvorci

Na náměstí ve Škvorci byl připraven hlavní program. K budově úřadu dorazil historickým vozidlem prezident Tomáš Garigue Masaryk a přivítal všechny návštěvníky. Na slavnostně vyzdobené tribuně se sešli zástupci zúčastněných obcí, spolků a hostí a pronesli zdravice. Poté za každou z obcí uvázali stuhy na společný věnec. Proslovy byly prokládány vystoupeními dixielandové kapely Děsband Leo Dittmanna, která krásně podtrhla prvorepublikovou atmosféru oslav.

Návštěvníci se mohli na náměstí občerstvit v některém ze stánků a prohlédnout si vozidla z Veteran Cars Clubu v Českém Brodě. Děti si mohly zdarma zadovádět na velkém skákacím hradě nebo si zasoutěžit a vyrobit si upomínkový předmět v barvách trikolóry u stánku mateřského centra Škvoreček.

Slavnostní průvod a křest regionální publikace

Poté se zformoval průvod, v jehož čele šli zástupci obcí, škvorečtí a dobročovičtí hasiči i zástupci Spolku sousedů s prapory. Nesli společný věnec, na kterém byly stuhy všech obcí. Průvod došel až ke škvoreckému pomníku padlým hrdinům 1. světové války. Tam byly slavnostně odhaleny nové desky s připsanými jmény padlých vojáků, jejichž osud v době zbudování památníků ještě nebyl znám.

Zástupci zúčastněných akcí položili k pomníku společný věnec. Hudební doprovod slavnostního aktu obstarali žáci Základní školy ve Škvorci pod vedením paní učitelky MgA. Věry Trojanové. Zazněla samozřejmě česká státní hymna i Masarykova oblíbená píseň Ach synku, synku. Většinu přítomných nakonec rozezpívala Ta naše písnička česká.

Program pokračoval v sokolovně krátkými tématickými přednáškami kartografa RNDr. Tomáše Grima, PhD., vojenského spisovatele plukovníka Jana Vondráčka v.v. a spisovatele Jana Psoty. Mezi jednotlivými přednáškami diváky i nadále bavila kapela Děsband Leo Dittmanna. Nakonec byla pokřtěna regionální publikace Pátrání po hrdinech od Jana Psoty, která vznikla u příležitosti oslav.

Doprovodný program

Po celé odpoledne bylo ve Škvorci možné navštívit některou z tématických výstav. V hasičské klubovně probíhala výstava hasičské výzbroje a vozidel od historických až po současné. V hostinci U Zálabských byly instalovány velkoformátové panely s tématikou Československo a Česko na mapových pohlednicích. Otevřeny byly i obě škvorecké školy, které si pro návštěvníky připravily krásné výstavky s pracemi žáků.

Slavíme až do rána

Oslavy vyvrcholily taneční zábavou ve škvorecké sokolovně. K tanci a poslechu hrála kapela Bumerang. Sokolovna byla plná lidí a všichni se dobře bavili.

Za největší úspěch oslav 100. výročí republiky pokládáme to, že se nám podařilo dát dohromady pět obcí a domluvit se na vzájemné spolupráci. Velký dík patří škvoreckým a dobročovickým dobrovolným hasičům, kteří měli na organizaci oslav také velký podíl. Jsme rádi, že i přes nepříznivé počasí dorazilo na oslavy velké množství lidí a společně se nám podařilo důstojně oslavit vznik republiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *